Své kandidáty už má předem vybrané. „Byla jsem členkou komunistické strany a jsem doposud. Takže volím svou stranu. Odsuzuji sice chyby, které se staly, ale myslím si, že se udělalo i hodně dobrého,“ připomíná vitální důchodkyně.

Podle ní zůstalo v „její“ straně pouze zdravé jádro. „Do různých ostatních stran odešla spousta prospěchářů. V komunistické straně už žádní nejsou,“ myslí si Rudolfa Vrbecká, která zavzpomínala i dny svého dětství.

Ani tehdy prý volby nebyly tak ideální, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jednotlivé strany se v rámci předvolebních bojů pouštěly do ledasčeho. „My děti jsme rády pozorovaly volby za první republiky. Pamatuji si nápisy na náměstí. Velká písmena napsaná vápnem na chodníku hlásala: Volte voly nebo krále, jen nevolte klerikále,“ usmívá se Rudolfa Vrbecká.

A hned přidává i další předvolební nápis, který jí zůstal v paměti. „Kdo má chytrou hlavičku, volí číslo jedničku. Kdo má blbou lebku, volí číslo pětku. My jsme těm nápisům tehdy vůbec nerozuměli, ale připadaly nám strašně vtipné. Nevěděli jsme, kdo má jedničku ani kdo má pětku. Jedna strana prostě napadala druhou. Tak jako dnes,“ podotýká pamětnice.