Z důvodu rezignace zastupitelů z hnutí PF 2015 nemělo obecní zastupitelstvo dostatečný počet členů. Proto musel starosta požádat úřad Kraje Vysočina o uspořádání předčasných voleb. „Termín pro podání kandidátních listin uplynul, registrace je ukončena. Byla nám doručena pouze jedna kandidátní listina. Jelikož splňovala veškeré náležitosti, tak jsme na konci července vydali rozhodnutí o registraci," řekla Jaroslava Homolková z Městského úřadu v Novém Městě na Moravě.

Do voleb se znovu přihlásilo pouze sdružení nezávislých kandidátů Nový Směr, které tentokrát reprezentuje devět kandidátů. „Volí se sedmičlenné zastupitelstvo a kandidátní listinu je možné navýšit o jednu třetinu členů. Aby se mohly volby konat, musí být zaregistrována alespoň jedna kandidátka, to bylo splněno," vyjádřila se Jaroslava Homolková.

Sdružení nezávislých kandidátů Nový Směr, do něhož patří i současný starosta Fryšavy Mojmír Humlíček, se pokusilo složením členů nové kandidátky reagovat na minulé výtky.

„Kandidátku jsme trochu pozměnili. Snažili jsme se, aby více odpovídala požadavkům místních občanů. V původní kandidátce byl velmi nízký věkový průměr, nyní jsme na ni dostali i starší generaci. Obyvatelé Fryšavy tak mají mnohem větší možnost výběru těch lidí, kteří by je měli zastupovat," prozradil změny na kandidátní listině Mojmír Humlíček. „Ale osobně si myslím, že není důvod, aby se do voleb hlásila pouze starší generace. V předchozím zastupitelstvu tomu tak bylo a to je podle mého názoru také extrém. Když je někdo schopný a ví, jak se co má dělat, tak to může jít dělat ať je mu šedesát nebo dvacet," dodal.

K urnám přistoupí fryšavští voliči 26. září. „U komunálních voleb není stanovena minimální účast, stačí, aby přišel jeden volič, a volby budou platné," řekla Jaroslava Homolková. Vzhledem k tomu, že se přihlásila pouze jediná strana, je už nyní jasné, jak volby dopadnou.

Ve Fryšavě došlo po podzimních volbách k názorovému rozdělení místních obyvatel na dva tábory. Jeden dával přednost novému vedení, druhá část občanů se postavila za bývalého starostu Josefa Fialu. Vše vyvrcholilo březnovým odstoupením tří zastupitelů hnutí PF 2015, které reprezentoval i Josef Fiala. „Snažím se problémy řešit. Pokud by přišli a byli ochotni pomoci, tak s tím nebudu mít žádný problém. Nikoho jsem nevyháněl," řekl Mojmír Humlíček.

Protistrana se odmítla vyjádřit s tím, že má na věc svůj vlastní názor, který ovšem nechce veřejně prezentovat.

Tím, že musely být uspořádány nové volby, došlo v obci k pozastavení některých plánovaných projektů. „Chtěli jsme zejména zrealizovat opravu budovy místní školy, která je v dezolátním stavu. Měli jsme v plánu začít výměnou oken. Tím, že jsme přešli do provizoria a pravomoc zastupitelstva byla značně omezena, jsme nemohli s žádnou firmou uzavřít smlouvu o provedení práce," posteskl si Mojmír Humlíček.