Rezervace je tvořena rašelinnými loukami s chráněnými rostlinami a živočichy, přičemž na vrcholek kopce, kde se rozkládá lesík, zatopený lom a odkud je rovněž krásná vyhlídka na obec i její okolí, vede žlutá turistická značka.

Malebné Kameničky s dochovanými roubenými usedlostmi leží pod vrcholky Českomoravské vysočiny jihovýchodně od Hlinska. Do širšího povědomí veřejnosti se dostaly díky spisovateli Karlu Václavu Raisovi (1856 – 1926), kterého ves a její okolí inspirovaly k psaní jeho románu Západ.

To poté zaujalo malíře Antonína Slavíčka (1870 – 1910), který se ve vesnici na nějakou dobu usadil na Volákově gruntu a namaloval tam na sedm desítek obrazů – nejznámější dílo nese název U nás v Kameničkách. Z Volákova kopce směřuje žluté značení přes vesnici a dál do nedaleké osady Filipov, odkud zelená značka míří do blízkého lesa k Filipovskému prameni řeky Chrudimky.