Bohužel na celou řadu z nich se nám nedochovaly kontakty. Prosíme proto obyvatele Vojnova Městce i okolních obcí o pomoc a poskytnutí kontaktů na osoby, které by měly být pozvány na oslavy významného výročí. Kontakty předávejte, prosím, na telefonní čísla 728 367 021, 775 076 199 nebo na e-mail: hasicivojnuvmestec@seznam.cz, marekhana@seznam.cz.

Sbor dobrovolných hasičů ve Vojnově Městci byl zřízen z podnětu obecního zastupitelstva roku 1888, stanovy byly schváleny roku 1889. Sbor hasičů měl 26 mužů, prvním starostou byl František Lamberský. Roku 1932 zakoupil vojnoměstecký sbor motorovou stříkačku od firmy Stratílek z Vysokého Mýta a 300 metrů hadic za 44 tisíc korun. V dnešní době se jedná o zrekonstruovaný historický stroj. Poprvé byl „Stratílek“ použit nedlouho po svém zakoupení při požáru osobního automobilu na silnici mezi Krucemburkem a Vojnovým Městcem.