Tento kdysi obávaný vrchní velitel sboru nelítostných pandurů, který byl mimo jiné také ve službách císařovny Marie Terezie, než upadl v nemilost a nakonec skonal ve vězení na brněnském Špilberku, se podle pověsti měl v rokli kdysi skrývat a dokonce tam i ukrýt poklad. Historikové se však s ústní lidovou slovesností neztotožňují – baron Trenck v rokli pojmenované na jeho počest prý prokazatelně nikdy nebyl… Jeho mrtvola vysušená proudícím vzduchem je ale k vidění v brněnské kapucínské hrobce.

Do zákrutu řeky, kde se „vysočinská“ Bobrůvka podle map mění na „jihomoravskou“ Loučku a kde se odedávna scházejí trampové, se dá dostat například po červené turistické značce od penzionu v Podmitrově u Strážku na Bystřicku.

Vlčí kámen najdou zájemci v lesích u Koníkova.
Posledního vlka Českomoravské vrchoviny zastřelil hajný Marzik

Na okraji rokle pod srubem na útesu zvaným Orlí hnízdo je možné obdivovat několikametrový vodopád v těsném sevření skalních bloků. Nezajištěná „červená“ trasa vedoucí v některých exponovaných úsecích po skalách nad řekou vyžaduje značnou dávku opatrnosti, do Trenckovy rokle je však možné dojít i pohodlnější cestou po opačném břehu řeky.