Její pracovníci varují citlivé lidi před koupáním v Pilské nádrži u Žďáru nad Sázavou. Z pohledu hygieniků je na tom nejhůře rybník nedaleko okresního města. „Na pětistupňové škále je Pilák přesně uprostřed. Přesto se v nádrži dá koupat,“ informoval Josef Roháček, vedoucí Oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.

Pozor by si měli dát citliví jedinci. „Voda v Pilské nádrži by jim mohla podráždit kůži, sliznice nebo spojivky,“ upozornil hygienik. Během nastupujících veder budou bez obav vhodné ke koupání Velké Dářko, Sykovec, Zuberský rybník či koupaliště Sázava. „Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody mají rybníky Domanínský a Medlov.

Zakalenější je voda ve Skalském a Milovském rybníku. Patrný rozvoj fytoplanktonu jsme zaznamenali v lomu v Dolní Rožínce,“ přiblížil výsledky laboratorních analýz Josef Roháček z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Ve všech těchto nádržích se lze přesto vykoupat. Tropické teploty, které předpověděli meteorologové na nadcházející dny, se však na jakosti vody podepíší nepříznivě. „Kvalita vody se sníží. Masivně se rozšíří sinice,“ předeslal Josef Roháček.