Po odběrech vzorků a následném testování hygieniky byla totiž v těchto vodních zdrojích zjištěna vysoká hladina koliformních bakterií.

Vodu se z tohoto důvodu nedoporučuje používat jako pitnou. Další odběr vzorků proběhne počátkem ledna 2018.