Podle hygieniků patří Žďársko k regionům s nadprůměrně kvalitní vodou. A ve většině případů z kohoutků teče voda kvalitnější, než jakou si v obchodě koupíte v plastové lahvi.

„Pitná voda na Žďársku je kvalitní. Vezmeme-li například obsah dusičnanů, tak se jedná o třicet miligramů na litr, přičemž norma je padesát,“ upřesnil vedoucí oddělení obecné a komunální hygieny ve Žďáře nad Sázavou Josef Roháček.

„Kvalitu vody podle zákona sledujeme minimálně čtyřikrát do roka,“ upozornil starosta Velké Losenice Miloslav Černý.

Sám se diví tomu, že někteří místní kupují balené vody. „Naše voda dosahuje parametrů pro kojeneckou vodu; má pod 10 miligramů dusičnanů na litr. Jako kojenecká se ale oficiálně nepoužívá jen proto, že bychom museli nechat dělat častější odběry. Nyní nás stojí čtyřicet až šedesát tisíc korun ročně,“ dodal starosta.

Láhev vody za tři haléře

Velkoloseničtí nyní za vodné i stočné platí 19 korun za kubík. Půldruhého litru vody tedy vyjde na necelé tři haléře. Láhev levné balené vody vyjde na 5 korun, značkové minerálky stojí i více než 10 korun.

Přesto řada lidí „pro jistotu“ dává přednost vodě balené. Ta však podle mínění odborníků nemusí být nutně lepší. Pro pitnou vodu jsou totiž nastavené přísnější hygienické požadavky než na vodu balenou. „Balené vody kupuji jen pro návštěvy. Raději jim nabídnu originální láhev než jen džbán s vodou z kohoutku,“ vyjádřila se Marcela Bradáčková ze Žďáru nad Sázavou.

Na kvalitu vody se mohou spolehnout obyvatelé měst a větších obcí. Voda z kohoutku musí mít odpovídající kvalitu, kterou zaručují pravidelné kontroly. „Vodárenské společnosti jakožto provozovatelé především vodovodů ve městech a větších obcích jsou povinny kvalitu sledovat a výsledky pak hlásit,“ vysvětlil hygienik Roháček.

Pozor na studny

Podobně je tomu v obcích, které provozují vlastní vodovod. Ty o rozbor žádají akreditované firmy. Lidem, kteří mají vlastní studnu, zákon žádné kontroly nenařizuje, musejí se starat sami. „Sledujeme jen kvalitu vody ve veřejných vodovodech,“ dodal Josef Roháček.