Při odběrech, které byly hygienickou stanicí uskutečněny 6. ledna se ukázalo, že voda ve všech zmíněných studánkách vykazuje nadlimitní hodnoty koliformních bakterií. Nejvíce překročila přípustnou mez voda ve studánkách U Křiváku a Salvátorka.

Kvalita vody je ve žďárských pramenech kontrolována pravidelně, výsledky jsou pak zveřejňovány na webových stránkách města.

Žďárský zámek.
Žďárský zámek vloni navštívilo šedesát tisíc lidí