„My výrobní cenu vody máme třicet osm korun. Místní ale platí za kubík čtyřiadvacet korun. Obec lidem vodu dotuje,“ řekl vojnoměstecký starosta Josef Macek.

A kdyby ve Městci vodu lidem nedotovali? „Nevím, jestli by mě pak zastupitelé odvolali nebo ne. Já osobně si však myslím, že každý by měl zaplatit za vodu tolik, kolik její vyrobení stálo,“ dodal starosta Macek.

Lidé z měst a obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko mají dražší vodu, ale zástupci radnic zase méně starostí.

A obyvatelé měst také nejsou zvyklí na to, že by jim při placení jejich účtu za vodu někdo přispěl z obecního. „Ve městě by něco podobného nešlo. A dotování vody na vesnicích? Vždyť to jsou přece v podstatě peníze těch lidí, jen třeba místo do chodníku jdou do vody,“ prohlásil bystřický místostarosta Josef Vojta.

Další tlak na obce představují také stále se zpřísňující normy, které jsou s provozováním vodovodů spojeny. Na ty ve městech dohlédne profesionální provozovatel vodovodní sítě.