„V takových vodách je patrný rozvoj fytoplanktonu, vyznačují nízkou průhledností a často lze na hladině pozorovat i povlak přírodního původu,“ vysvětlil Josef Roháček z oddělení komunální hygieny územního pracoviště Krajské hygienické stanice ve Žďáře nad Sázavou Josef Roháček. „Nedoporučujeme koupání osob, voda je nevhodná,“ uvedl Roháček.

Co se týče laboratorně hodnocených ploch ve žďárském okresu, jakost vody je podle výsledků rozborů zhoršená v Pilské vodní nádrži a ve Velkém Dářku „U vnímavějších jedinců by se již mohly při koupání v takovéto vodě vyskytnout zdravotní potíže. Je proto doporučeno se ihned po koupání osprchovat,“ upozornil Josef Roháček.

„Počet sinic se pohybuje v rozmezí dvacet až šedesát tisíc buněk na mililitr, ostatní parametry vody se pohybují na hranici limitních hodnot, nebo jsou mírně překročeny,“ upřesnil hygienik.

S příchodem meteorology nyní avizovaných teplých dnů však hygienici předpokládají, že se kvalita voda v rybnících bude rychle zhoršovat. Nehledě na to, že letos byly některé rybníky plné mikroorganismů už v jarních měsících.

„Bylo teplé jaro a dostatek živin pro vznik sinic. Z jediné přívalové srážky, která do vody smete půdu z polí, mohou sinice žít až dva měsíce,“ informovala Martina Fišarová z odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Jihlavě.