Cenu ve výši 103,70 koruny za kubík vody však budou spotřebitelé platit jenom do konce dubna, od května se pak díky novele zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH, což přináší změnu sazeb DPH, zase sníží. Vodné a stočné se tak přesune z patnáctiprocentní sazby do desetiprocentní, a to dostane cenu vody na Žďársku zpět na stávajících 99,20 koruny. „Dochází k přeřazení některých zdanitelných plnění do desetiprocentní sazby. Toto zákonné opatření se týká i vodného a stočného, kde od 1. května 2020 dojde k úpravě DPH z patnáctiprocentní sazby na desetiprocentní. Snížení sazby DPH zaznamenají zvláště odběratelé z řad obyvatelstva, a to snížením ceny pro vodné a stočné od 1. května,“ potvrdila předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová.

Charitativní skupinové holení Movember.
OBRAZEM: V hasičské zbrojnici shazovali kníry nejen hasiči

Cena za vodu je tvořena převážně poplatky vybíranými státem a penězi, které jsou odváděny ve formě nájemného vlastníkům a jsou určeny na rekonstrukce a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací. „Nárůst ceny plně respektuje podmínky udržitelnosti projektů realizovaných za pomoci dotací operačního programu Životní prostředí a zajišťuje díky nájemnému ve výši 107, 5 milionu korun nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí,“ doplnila Dagmar Zvěřinová.

Cena „svazkové“ vody na Žďársku v průběhu let stále stoupá, zatímco například v roce 2007 platili spotřebitelé 52,90 koruny za kubík, o pět let později, v roce 2012, už šlo o 77,70 koruny.