Minimální výše příspěvku udělovaného prostřednictvím pověřených obcí činí padesát tisíc korun, minimální podíl vlastníka památky je dvacet procent z nákladů.

Žádosti o poskytnutí dotace je možné adresovat odboru rozvoje a územního plánování, formuláře jsou dostupné na webu města.

Finance z programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví ČR.

Může jít i o opravu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou třeba oltáře, varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Podpora se ale nevztahuje na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů a projektovou dokumentaci.