Bez tohoto slova se samospráva z Vysočiny potýká v praxi s pochybnostmi o správném formálním označení kraje. Kvůli úpravě navrhují zastupitelé Vysočiny změnu ústavy. Jenže ústavní novelu musí schválit sněmovna, Senát a prezident. A když návrh poslanci projednat nestihnou, spadne takzvaně pod stůl.

Kraj ho bude muset poslat do Strakovy akademie znovu. „V případě pojmenování kraje došlo k chybě ze strany bývalých vlád. Návrh na změnu ze současného Vysočina na sousloví Kraj Vysočina je teď v Poslanecké sněmovně, ovšem jestli bude projednán do voleb, netuším. Ale určitě mi nebude dělat problém návrh podpořit,“ poznamenal poslanec Karel Černý z Hamrů nad Sázavou.

Ministerstvo vnitra návrh doporučilo. Kraj vyčíslil náklady související se změnou názvu nanejvýš na půl milionu korun.