Podle žďárského starosty Martina Mrkose se město musí postavit k situaci čelem. „Musíme si přiznat, že podnik je skutečně ztrátový, a jistě ne úplně pozitivně vnímaný ze strany veřejnosti. Hledali jsme někoho, kdo tohle celé posune na další úroveň,“ uvedl starosta.

Vítěznou firmou se mělo stát pardubické Fyziocentrum Baťa. Její jméno město oficiálně oznámilo minulý týden na své tiskové konferenci. Jenže o den později už bylo vše jinak. „Ačkoli rada města schválila smlouvu společnosti Fyziocentrum Baťa, tato společnost nakonec smlouvu nepodepíše a odstupuje z výběrového řízení,“ sdělila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Podle vedení města přišla vítězná firma po jednáních o smlouvě s požadavkem smluvního závazku, aby město zajistilo vypsání pozice rehabilitačního lékaře. S touto pozicí společnost přímo ve výběrovém řízení původně nepočítala, své plány však později přehodnotila. „A právě proto, že by to bylo v rozporu s původním projektem, se kterým společnost vyhrála výběrové řízení, a město navíc není schopno takovou věc smluvně zajistit, tento požadavek odmítlo. To vedlo dodavatele k rozhodnutí upustit od pachtu rehabilitace ve Žďáře,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos.

Jednatel Fyziocentra Baťa Pavel Pilárik na dotazy Deníku neodpověděl, pro MF Dnes však uvedl, že požadavek na vytvoření místa rehabilitačního lékaře byl skutečně vznesen až dodatečně. „Hovořili jsme o tom ale už v průběhu výběrového řízení, na jednání, kde se hodnotili uchazeči jakožto manažeři pracoviště. Už tehdy jsme uvedli, že bez rehabilitačního lékaře to nejde,“ konstatoval Pilárik. Výběrové řízení na pozici lékaře může ale podle něj vypsat jen kraj nebo zdravotní pojišťovna. „Kdybychom o to žádali my jako provozovatel, pojišťovna nám těžko vyhoví, zatímco opře-li se do toho město, potažmo kraj, šance je mnohem vyšší,“ dodal Pilárik. Zatímco ústní dohoda podle jeho slov možná byla, zanést tuto spolupráci do smlouvy se nepovedlo, což vedlo k odstoupení vítěze z řízení.

Do čelní jednací pozice se tak dostala společnost FyzioZR, za níž stojí se dvěma dalšími společníky žďárský ortoped a také zastupitel Radek Černý. „Museli jsme počkat na formální zápis do systému elektronických veřejných zakázek. To už se stalo. Osobní jednání zástupců naší společnosti a města je naplánováné na čtvrtek pátého května,“ řekl Černý.

Oproti Fyziocentru Baťa, jež nabídlo roční nájem 720 tisíc korun jako dané minimum, byla žďárská společnost ochotna hradit bezmála 1,1 milionu za rok. Jako bonus garantuje i zmíněné místo rehabilitačního lékaře. Od nového provozovatele si město slibuje nejen vybřednutí z finančních ztrát, ale i celkové zlepšení úrovně. Podobný krok se totiž v roce 2020 povedl při pachtu ztrátové laboratoře firmě Medila.

Samotný Černý má s rehabilitací velké plány. „Nejvíce bychom chtěli rozšířit provoz rehabilitace nově o lékařskou ambulanci. Zpočátku sice na menší úvazek, ale s potenciálem rozšíření provozu. V současnosti fungují v našem městě čtyři ortopedické ambulance, ale rehabilitační lékař jenom jeden. Celkově chceme zvýšit kvalitu celého projektu, například plánujeme rekonstrukci a osvěžení ne úplně optimálních sklepních prostor dle předem připraveného architektonického návrhu, a tak dále,“ vylíčil Černý.

Oddělení žďárské rehabilitace je ztrátové několik let. „Dříve si přitom vedlo dobře, bylo ziskové. Problém nastal zhruba roku 2018, kdy došlo k výraznému nárůstu platů fyzioterapeutek. Stát nařídil zvýšení platů, ale již se nepostaral o navýšení plateb od pojišťoven,“ popsala ředitelka polikliniky Ilona Komínková s tím, že v pětiletém období od roku 2017 až do roku 2022 došlo k růstu platů o šedesát procent, u některých pracovnic dokonce až skoro o devadesát procent.

I přesto se dle ředitelky snažilo oddělení hledat další zdroje příjmů. Například rozšířit služby pro samoplátce, jako jsou třeba masáže či baňkování, a zaměřit se i na vzdělávání personálu. Pak do všeho zasáhla pandemie covidu, což rehabilitaci na dlouho uzavřelo. „Tehdy, v roce 2020, se oddělení dostalo do největší ztráty, ta činila zhruba půl milionu korun,“ řekla Komínková.

Mezi spokojené návštěvníky žďárské rehabilitace se řadí například Milan Šustr. „Je pravda, že to jsou asi už čtyři roky, co jsem tam byl naposledy. Ale vždy mi pomohli. Byly tam příjemné pracovnice a opravdu uměly. Pamatuji se, že když jsem měl zlomenou ruku v lokti, rehabilitace mi pomohla ji rozhýbat tak, že je teď ohebnější než ta, co zlomená nebyla. Za mě to byla pokaždé velká spokojenost,“ s úsměvem vylíčil Šustr.