Ten byl vodním přívalem staticky poškozen natolik, že jej nemohla tříčlenná rodina nadále obývat.


„Nabídli jsme jim náhradní ubytování v apartmánu v ubytovně, kde žijí dosud, a vzápětí jsme využili možnosti dotačního titulu, který vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj. Kdo postaví za povodní zničené stavení nové a zkolauduje jej do půl roku, tedy v tomto případě do 15. ledna, dostane na stavbu dotaci ve výši milion korun,“ vysvětlil vírský starosta Ladislav Stalmach.


Rekordní stavba


Na stavbu nového zděného domu však nezbývalo celého půl roku.


Na státní dotaci měl sice nárok ten, který nově vystavěné obydlí zkolaudoval do půl roku po povodni, ale příslib peněz samozřejmě nebyl ministrem podepsán vzápětí po velké vodě. Předtím také ještě Vírští museli nechat zbourat nefunkční objekt, který stál na místě nynějšího nového domku, a také původní povodní zničený rodinný dům.


„Vlastní stavba povodňového domku nakonec trvala kolem třech měsíců,“ připomněl starosta. Na to, že je dům zděný, byl postaven v rekordně krátkém čase a obec Vír vyšel na půldruhého milionu korun.


Nyní se jí milion vrátí v podobě státní dotace a získá tak velmi výhodně nájemní objekt, do kterého se nyní přestěhuje postižená rodina. Nebude to ale okamžitě.


„Domek je sice už zkolaudován, ale zatím je ještě vlhký a nedalo by se v něm bydlet. Nejdříve bude třeba použít vysoušeče, než bude moci být kompletně připraven k obývání,“ dodal Ladislav Stalmach.