Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi na dolním toku Svratky, vyrábí elektřinu ve vlastní hydroelektrárně, vyrovnává nízký stav hladiny řeky v létě a je zdrojem pitné vody nejen pro značnou část žďárského okresu, ale i pro padesát kilometrů vzdálené Brno.

Betonová hráz nádrže dosahuje výšky 66,2 metru, její koruna je široká devět metrů a dlouhá 390 metrů. Na skalách pod hrází jsou v provozu zajištěné cesty pro turisty – ferraty, v zimě i ledová stěna. Od přehrady míří červená značka k pět kilometrů vzdálené a osmadvacet metrů vysoké karasínské rozhledně, která je v provozu celoročně. Poté červené značení pokračuje do 2,5 kilometru vzdáleného Vítochova s jeho dominantou v podobě kostelíka svatého Michaela. Raně gotický kamenný kostel s románskými prvky patří mezi kulturní památky České republiky. Červená značka pak směřuje kolem „vyhlídkové“ Ostré skály zpět do pět kilometrů vzdáleného Dalečína. K tamním dominantám patří především ruina hradu z první poloviny 14. století na kopci za obecním úřadem, bývalým zámečkem. Dnes jsou zbytky hradu upraveny jako park. Vedlejší zámeček svůj nynější vzhled tyrolské chaty získal v 19. století, za druhé světové války mimo jiné sloužil jako výcvikové středisko Hitlerjugend.