Více než dvě stovky žáků novoměstských a žďárských základních škol se na půdě Střední odborné školy Nové Město na Moravě utkaly o řadu hodnotných cen, mezi nimiž nechyběl například tablet nebo outdoorová kamera.

„Projekt organizujeme společně se školami, s nimiž spolupracujeme, proto jsme tentokrát zvolili novoměstskou střední školu. A pozvali jsme ke spolupráci i Vyšší odbornou a střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou. Dětem ze „základek“ představujeme železniční povolání a zároveň jim ukazujeme i místo, kde by mohly v budoucnosti studovat, kdyby se pro tento obor rozhodly,“ vysvětlila Jitka Češková z personálního odboru generálního ředitelství Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Hledáme nové zaměstnance, mladé lidi, kteří se zajímají o techniku. Takové, kteří by v budoucnu mohli studovat některý z železničních oborů,“ dodal tiskový mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Student Cup SŽDC se uskutečnil už pošesté. Žáci základních škol obdrželi od organizátorů nejprve takzvaný železničářský pas a ihned poté se vrhli do plnění desítky soutěžních disciplín. „Tři jsou sportovního charakteru, s jednou nám pomáhají drážní hasiči a zbytek jsou vědomostní soutěže. Většina z nich se vztahuje k železničářské profesi,“ vysvětlila Jitka Češková.

Studentského projektu se za dobu jeho existence zúčastnilo už přes osm tisíc dětí. „S některými z nich se potkáváme i na dalších akcích, které SŽDC pořádá. A mnozí ze studentů se už také stali našimi zaměstnanci,“ usmála se Jitka Češková.

Kromě zaměstnanců SŽDC se do Student Cupu zapojili i pedagogové a žáci novoměstské školy. Například stanoviště zdravovědy bylo zcela v jejich režii. „Máme ve škole učební obor ošetřovatelka, takže děvčata společně se svou učitelkou připravila zdravotnický test. A také praktickou ukázku základní první pomoci,“ potvrdila učitelka odborných předmětů z novoměstského středoškolského zařízení Edita Fialová.

Studentky novoměstské školy testovaly znalosti žáků na figurínách, které už pro ně měly předem připravené. Děti musely předvést nepřímou masáž srdce a také některé obvazové techniky. „Je to tak padesát na padesát. Někteří jsou v první chvíli zaskočeni a neví, co po nich hned chceme. Ale když jim trochu napovíme, občas si i vzpomenou. Jiní jsou naopak velice dobří a se zadaným úkolem si dokáží lehce poradit,“ podotkla Kristýna Čermáková, studentka oboru ošetřovatelka.

Hostující žáci základních škol postupně obcházeli jednotlivá stanoviště a sbírali soutěžní body do svých Železničářských pasů. Přitom nemohli vynechat ani stanoviště stavební správy, kde vyplňovali test s patnácti otázkami. „Ptáme se jich například na to, jaký typ nástupiště nelze navrhovat při rekonstrukci trati nebo otázky týkající se výšky nástupiště a podobně. A musím říct, že to dětem jde moc dobře,“ pochválil soutěžící Jan Kroupa z brněnského oblastního ředitelství SŽDC.

Sami žáci základních škol už se svými znalostmi tak spokojení nebyli. „Je to tu fajn, ale nemůžu říct, že by mi to na všech stanovištích šlo,“ konstatovala Simona Kosourová ze sedmé třídy novoměstské první základní školy. „Mně se nejvíc líbí skákací hrad. Ale technická stanoviště mě moc nenadchla, moc jsem tam nezabodovala,“ souhlasila její spolužačka Miroslava Brabcová.

„Už jsem pár stanovišť obešla a moc bodů jsem zatím nenasbírala,“ dodala další sedmačka z 1. základní školy v Novém Městě na Moravě Kateřina Chalupová.

„Mně se tady líbí, i když železničářem asi nebudu. Už jsem obešel téměř všechna stanoviště a nejvíce bodů jsem nasbíral na místě, kde byl test na výpravčího. Naopak zdravověda mi moc nešla,“ ohodnotil svůj výkon osmák Tomáš Humlíček ze 3. základní školy ve Žďáře nad Sázavou.

Kromě absolvování samotné soutěžní akce si mohli zájemci projít také interiéry Střední odborné školy Nové Město na Moravě. „Akci jsme spojili se dnem otevřených dveří, nabídli jsme všem prohlídku naší školy,“ dodala Edita Fialová.