„Naši koledníci chodí ještě i na Vysočanech, ale tam už se to začíná prolínat s dalšími koledníky z klášterní farnosti, těch je přibližně stejně jako nás,“ přiblížila v sobotu ráno před kostelem svatého Prokopa koordinátorka Tříkrálové sbírky, kterou v okrese organizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Veronika Dobrovolná. Než se děti pustily se zapečetěnými kasičkami s logem Charity ČR do ulic města, skupinám koledníčků se dostalo požehnání při mši svaté v obou žďárských farnostech – jak v kostele svatého Prokopa, tak v „zámecké“ bazilice. „Na obchůzku obvykle chodí hlavně menší děti, ale každá skupina s sebou musí mít jednoho člověka, kterému je více než 15 let jako dozor,“ připomněla koordinátorka.

„Já jdu letos poprvé,“ prohlásila osmiletá Anička, která se oblékla do kostýmu Baltazara. Vybrala si ho sama. „Líbí se mi, jak je černej,“ dodalo s úsměvem děvčátko se zamazaným obličejem. „Přesně nevím, kolikrát jsem už šla koledovat. Baví mě to. Asi je to už posedmé,“ nepatrně zaváhala další z okostýmovaných holčiček, jedenáctiletá Johanka, která rovněž ztvárnila roli „černého vzadu“.

Do kasiček postupně přibývaly vykoledované peníze a nade dveře domácností zase písmena K † M † B † 2018, což značí zkratku latinského Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto domu. „Letos jdeme všichni tři poprvé,“ svěřila se sedmnáctiletá Martina Kvapilová, studentka žďárského Biskupského gymnázia, která na obchůzku vzala své dva desetileté bratry. „Tam radši sami nepůjdeme, je tam pes,“ zaváhala dívka před jedním z domů, z jehož dvorku se na neznámé kolemjdoucí rozštěkal mohutný německý ovčák. U některé branky zase chyběl zvonek, ale většinou lidé vyhlédli z okna a vzápětí šli koledníkům vstříc, protože Tříkrálovou sbírku většinou znají. „Bydlíme tady už tři roky, ale jdete k nám teprve poprvé. Pojďte dál, hned dojdu pro manželku,“ usmíval se na zpívající trojici „králů“ muž za plotem dalšího z domků. „Vy jste mi odešli, než jsem stihla dojít dolů k brance, tak jsem na sebe rychle něco hodila a běžím za vámi s příspěvkem do kasičky,“ přidala se udýchaně žena z vedlejšího rodinného domu.

S nedostatkem dobrovolníků se ve Žďáře nepotýkají, děti obcházejí domácnosti a zpívají s nadšením. „Tříkrálová sbírka má za dobu své existence stoupající tendenci, což se týká jak počtu dobrovolníků a kasiček, tak i výtěžku. Letos jsme v celém okrese rozdali 506 kasiček a na zajištění sbírky se podílí přes dva tisíce dobrovolníků,“ dodala Lenka Šustrová ze žďárské charity.

Zdroj: Deník/ Lenka Mašová