„Na stavbě momentálně pracuje čtyřicet osob a tři desítky stavebních strojů a nákladních vozidel. Lidé i technika nyní pracují na těžení zářezu komunikace I/37, frézování odvodňovacích žeber v zářezu a vrstvení násypu. Na přeložce silnice II/ 390 se dokončuje rekultivace rozprostřením ornice,“ popsal práce mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky Martin Buček.

Současně se realizuje i výstavba protihlukové stěny. „Pracuje se rovněž na mostě, kde probíhá zásyp přechodových oblastí, aby se mohlo začít pracovat na římse,“ doplnil Buček.

Práce na stavbě obchvatu poněkud zkomplikoval nález staré ekologické zátěže. Na tu narazili dělníci při napojení obchvatu na stávající silnici I/37 ve směru na Velkou Bíteš. „Odpad tam byl v minulosti uložen bez jakékoliv dokumentace. Na odvoz skládky je již vydáno povolení od krajské hygienické stanice a dokončuje se výběrové řízení na její odvoz a uložení v souladu s platnou legislativou,“ sdělil Buček.

Zdroj: ŘSD Kraj Vysočina