„Opravdové“ vysvědčení na oficiálním blanketu se státním znakem dostanou prvňáčci – a nejen oni – až na konci roku. Ale ani výpis vysvědčení z pololetí děti v žádném případě nebraly na lehkou váhu. Před tabuli při jeho přebírání přistupovaly s napjatým očekáváním. Odměnou za jejich půlroční práci byly ve většině případů samé jedničky, i když někteří žáčci sebekriticky přiznávali, že čekali něco horšího.

V některých třídách dostaly děti i sladkou odměnu, jinde byla zase odměněna oblíbená paní učitelka.