Přestože demoliční práce poněkud narušily poklidný život zaměstnanců a pacientů nemocničního zařízení, stížnosti na hluk a prach se neobjevily.

„Samozřejmě, že bourací práce byly hlučnější a doprovázela je i prašnost, tu se ale dělníci snažili mírnit kropením vodou. Žádné negativní reakce ze strany pacientů či personálu jsme naštěstí nezaznamenali. Naopak. Lidem to přišlo zajímavé, často se chodili na bourání dívat. A někteří si ho dokonce i fotili,“ pousmál se Petr Hladík.

Jakmile sutiny zmizí, začne se se stavbou nové budovy. První pacienti se v ní „zabydlí“ na konci příštího roku.