To je jeden z hlavních důvodů, proč se žďárští ochranáři připojili k monitoringu tohoto ptačího druhu, který v zimní sezoně 2012-13 probíhá po celé republice. „Pokud by někdo viděl koroptve, byli bychom rádi, kdyby nám mohl informace o jejich pohybu poskytnout," říká mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka a dodává: „Není nutná fotografie, stačí zavolat nebo poslat e-mail, ve kterém bude zaznamenáno kdy, kde den a hodina, a počet kusů. Čím více dalších informací, tím samozřejmě lépe."

Největšími nepřáteli koroptví jsou jak jinak než lidé. Škodí jim zemědělská velkovýroba, především slučování políček ve větší celky likviduje jejich přirozené domácí prostředí. A když se k tomu ještě přidá mechanizace, používání jedovatých pesticidů a aplikace herbicidů a insekticidů, které neprospívají především mláďatům, pak se není co divit, že počty koroptví rapidně poklesly.

„Je to druh, který se z krajiny strašlivě rychle ztrácí, a je to velká škoda," potvrzuje Jaromír Čejka.

Současné zimní počasí se sněhovou nadílkou nutí koroptví hejna hledat si potravu poblíž lidských příbytků. Není výjimkou zahlédnout tyto nenápadně šedohnědé hrabavé ptáky v bezprostřední blízkosti krmítka. „Když je nejhůře, dožene je nouze i k lidským sídlům. V Novém Městě na Moravě byly například v minulosti spatřeny koroptve na starém sídlišti a dokonce i na fotbalovém hřišti," tvrdí mluvčí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Koroptve se vydají za potravou i tam, odkud by je dříve strach vyhnal. Zima je ale pro ně bojem o přežití, a tomu je nutné leccos obětovat. Pokud tedy zahlédnete koroptví hejno, počítejte, fotografujte a hlavně pište: tel. 566 653 135, e-mail jaromir.cejka@nature.cz.