Výuka žáků organizovaná v osmiletém či šestiletém cyklu má být podle krajského návrhu v menších městech Vysočiny na gymnáziích zrušena. Ze stávajících čtrnácti takto fungujících vzdělávacích zařízení by jich v kraji mělo zůstat pět. A ta by měla být soustředěna pouze do okresních měst. Stát by se tak mohlo v souvislosti se snahou kraje jakožto zřizovatele škol, restrukturalizovat vysočinskou síť středních škol s cílem řešit snižující se počet studentů ve školách a tím dosáhnout ekonomických úspor.

„Nemůžeme přehlížet, že míst na středních školách je leckde více než žáků, kteří se na ně hlásí. Víceletá gymnázia mají sloužit pro výjimečně nadané děti, pro talenty, kterých je v populaci zhruba tři procenta. My jsme nyní v situaci, kdy se na víceletá gymnázia bez problémů dostane až dvanáct procent žáků,“ řekla pro Deník krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková. Zároveň však ubezpečila, že kraj nechce tyto školy rušit zcela, pouze se nebudou otvírat nižší stupně. Vyšší stupně pak zůstanou zachovány a zařízení se tak plynule změní na gymnázia čtyřletá. „Navrhovaná opatření se v případě realizace rozhodně nedotknou dětí přijatých v letošním roce. Určitě se nebudou po zrušení víceletých gymnázií vracet na základní školy,“ dodává radní Kružíková.

Obavami o vzdělání dětí v souvislosti se záměrem zřizovatele omezit počet víceletých gymnázií, a tím přednostně využít existujících kapacit základních škol, se netají ředitel Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem Milan Hanák.

Děti z vesnic

„Řekl bych, že my jsme školou, která bude mít s tímto problémy. Z 317 žáků je 191 dojíždějících, což je vysoké procento. Pokud by bylo víceleté gymnázium v našem městě zrušeno, byly by nadané děti z menších obcí zbaveny možnosti studovat na víceletém gymnáziu,“ uvažuje Hanák.
Proti navrhovanému systému ze strany kraje jsou i další ředitelé gymnázií na Žďársku.

Například šéf toho novoměstského Milan Pavlík tvrdí, že když už takovéto radikální změny dělat, tak by se měly týkat všech gymnázií v zemi bez rozdílu zřizovatele. „Víceletá gymnázia jsou alternativou pro rodiče dětí, které mají zájem studovat, a nesouhlasím s tvrzením, že jsou tito žáci přetěžováni. Rovněž nesouhlasím s názorem kraje, že víceletá gymnázia snižují kvalitu výuky na základních školách. Tato zařízení mají přece možnost zlepšit svoji kvalitu, a tím si nadané žáky udržet,“ tvrdí novoměstský pedagog Milan Pavlík.

Kdy by k plánovanému rušení víceletých gymnázií v malých městech a dalším úpravám v středoškolském vzdělávání v kraji Vysočina mělo dojít, bude teprve předmětem diskuse. Stejně jako jasné vymezení toho, které školy se budou slučovat, přesouvat.

Krajští zastupitelé by měli o konkrétních krocích rozhodnout na svém jednání v březnu nebo v květnu. Návrh, pokud bude přijat, počítá se zavedením změn od 1. ledna příštího roku.

-----------------

Gymnázia v okrese Žďár nad Sázavou

(vzdělávací zařízení, jejich zřizovatelem je kraj Vysočina)

Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2
– nabízí čtyřleté a osmileté studium

Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 27/235
– nabízí čtyřleté a osmileté studium

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádraží 760
- nabízí čtyřleté a osmileté studium

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami,
Leandra Čecha 152
- nabízí všeobecné čtyřleté a osmileté studium a dále čtyřleté studium se sportovními třídami (zahrnuje dva studijní obory určené jak pro vrcholové, tak i pro ostatní aktivní sportovce)