Celková délka obchvatu bude přes pět kilometrů. Okružní křižovatka spojující přeložku s Březím nad Oslavou má být uvedena do provozu od začátku května příštího roku, stavbu doplní také most přes Oslavu a nakonec dojde na napojení přeložky silnice na stávající krajskou komunikaci. Celý obchvat má být hotový v listopadu příštího roku.

„Zhotovitelská firma se snaží o zkrácení termínu, vše ale bude záviset na průběhu následující zimy a klimatických podmínkách v příštím roce,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla. Celková cena stavebních prací činí 339 milionů korun včetně DPH, náklad podpořil příslib evropské dotace.