V obci Bukov byla před nedávnem uspořádána anketa a většina lidí se stavbou stožárů souhlasí. Ale třeba kladné rozhodnutí zastupitelů Věžné překryla kaňka v podobě nezákonného odmítnutí referenda. Jak to bude s větrnými elektrárnami, na to se Deník ptal starostky Věžné Jany Vrbkové.

V katastru obce Věžná by se měly v dohledné době stavět dvě větrné elektrárny, je to tak?

Ano, výstavba elektráren je v plánu, ale zatím stále není nic jistého. Naše obec byla oslovena jako první. Soukromá firma nás informovala, že by měla zájem na hranici katastrů náší a sousedních obcí postavit větrné elektrárny. Zastupitelstvo to začátkem ledna schválilo.

Smlouva už je podepsaná?

Máme podepsanou smlouvu o spolupráci a podpoře větrných elektráren. Zatím je vše ve fázi, kdy máme zažádáno o povolení postavení měřáku větru, což bylo teď schváleno. Měla by tak nastat první fáze a sice měření síly větru větru. To by mělo trvat zhruba rok.

Kolik peněz by z větrných elektráren šlo do obecní pokladny?

Taxa je sto tisíc ročně za každou MW výkonu elektrárny.

Informovali jste se někde, co taková větrná elektrárna všechno obnáší?

Mluvili jsme se zastupiteli obce Záblatí a také jsme se byli několikrát podívat třeba v Pavlově, mluvili jsme s lidmi, kteří tam bydlí.

Co říkají „vrtulím“ místní?

Vesměs si myslím, že jsou pro. V prosinci jsme dělali veřejnou schůzi, pak v únoru zájezd pro zájemce do Pavlova.

Nechtěl někdo třeba referendum?

Tendence tady byla, my jsme referendum na základě výsledků veřejné schůze zamítli. O schůzi byl velice malý zájem, na to, že máme zhruba sto šedesát voličů, tak na schůzi přišlo devatenáct lidí. Takže jsme na lednovém zastupitelstvu naznali, že obyvatelstvo nemá zájem se k tomu nějak vyjadřovat. Referendum jsme zamítli a projekt schválilo pouze zastupitelstvo. Pak tu byla ještě akce jednoho člověka, který chtěl dělat referendum a tak sepisoval petici, ale právě proto, že petici donesl až po schválení zastupitelstvem, tak to zastupitelstvo zamítlo a referendum se nekonalo.

Podle mých informací nashromáždil přípravný výbor pro referendum 54 podpisů…

Tam to bylo trochu jinak. Podepsala to sice spousta lidí, ale na základě zkreslených informací. Pak došlo k tomu, že část lidí své podpisy odvolala. A i když ze zákona ty podpisy na petici odvolat nelze, tak jsme přesto přihlíželi k tomu, že referendum lidi až tolik nevyžadovali.

Takže teď už není odvolání, pokud bude vítr foukat, tak elektrárny budou?

Nezáleží to jen na větru. Dělá se dalekosáhlé územní řízení, schvalování, je spousta institucí, které se k tomu budou vyjadřovat. Vyřizování bude trvat nejméně rok, takže pokud by se mělo něco stavět, tak zhruba za rok a půl, dřív ne.

A nemáte strach z nějakých negativních dopadů?

Jsou státem dané určité limity, které se musí dodržet. Je to více než osm set metrů od prvního obydlí, proto by to nemělo vadit. Věžná je od toho nejdál, je to přes kopec a přes les, takže možná uvidíme jen nějaké vrcholky vrtulí. A slyšet to přes zalesněnou plochu v obci nemůžeme vůbec.