„Letos si do diáře zapište dny: 16. květen, 4. červenec a 29. srpen,“ oznámil Miloslav Lopaur ze žďárského regionálního muzea.

Všechny tři dny otevřených dveří na třiapadesátimetrové věži vycházejí na sobotu. A stejně jako vloni budou platit pro prohlídky přísná pravidla. „Maximální doba návštěvy je stanovena na dvacet minut a v jedné skupině nesmí být více než patnáct osob,“ upozornil Miloslav Lopaur s tím, že prohlídky začnou vždy v 9 hodin ráno a skončí ve 20 hodin večer.

Proč tato opatření? „Bereme ohled na bezpečnost veřejnosti, ale také nesmíme zapomínat ani na stav památky – především na starou tesařskou práci schodiště, které je součástí kulturní památky. Dochází k několikanásobnému zatížení stupňů, které se tak opotřebovávají rychleji, a tím klesá jejich životnost,“ vysvětlil Lopaur.