„Komise výstavby záměry posoudila a odmítla. Rada se však rozhodla nechat vypracovat pohledové studie obou míst, které připraví žádající podnikatelé,“ informoval bystřický starosta Karel Pačiska.

„Z hlediska zásahu do krajiny by tyto lokality nebyly vhodné. Jedno místo by bylo u bývalého smetiště směrem na Lesoňovice, druhé nad kravínem nad Lesoňovicemi,“ uvedl bystřický místostarosta a předseda komise výstavby Josef Vojta.

Ten byl radou pověřen, aby projednal se starosty obcí sdružených v Mikroregionu Bystřicko, zda na Bystřicku větrníky stavět či ne, případně kde. „Žádosti o umístění větrníků mají i další obce mikroregionu. Je třeba dojednat nějakou jednotnou strategii. Možná nějaké „hnízdo“ větrníků – rozhodně by nebylo vhodné, pokud by se ke stavbám přikročilo, stavět jeden tam a druhý támhle. Já v podstatě nejsem proti. Nejsme žádný Český Krumlov, v okolí města jsou těžní věže, odkaliště nebo obrovské silo. Samozřejmě je nesmysl stavět větrník třeba v blízkosti kostelíku ve Vítochově,“ poznamenal starosta.

Stavby větrníků již nepodléhají územnímu plánu, záleží tedy na vzájemné dohodě. Bystřičtí chtějí kromě bližších informací o investicích a příslušné legislativě získat také odborný posudek, který se týká kladů a záporů tohoto způsobu výroby energie. „Pokud to budeme projednávat v mikroregionu, chceme vystoupit s konkrétními podklady,“ dodal Josef Vojta.

Bystřickým je rovněž jasné, že někteří obyvatelé se budou na možnost výstavby větrníků dívat s despektem, nebo vystoupí zásadně proti. „Jsou to obrovská monstra a prý také dost hlučná. Viděla jsem řady větrníků v Rakousku a ta krajina s nimi se mi vůbec nelíbila,“ prohlásila Jana Štoudková z Bystřice nad Pernštejnem.