Krajská veterinární správa ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, ORP Bystřice nad Pernštejnem a Moravským rybářským svazem vymezila ochranné pásmo. „Tvoří jej celý úsek toku říčky Bystřice od místa výtoku z Domanínského rybníka po místo vtoku do řeky Svratky,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Opatření zakazují přemísťování ryb a dalších vodních živočichů z ochranného pásmo do jiných vod. V ochranném pásmu je po lovu ryb nutné mechanicky očistit a dezinfikovat rybářské náčiní.

V mokřadech u Žďáru nad Sázavou bydlí vzácní raci říční.
Vzácní raci se zabydleli na Žďársku. Víme, kde je najdete

Mimořádná veterinární opatření budou v platnosti půl roku. Agentura ochrany přírody a krajiny umístila v ochranném pásmu informační tabule, na kterých jsou popsána opatření a uvedeny informace o nákaze a o možnostech prevence jejího šíření pro rybáře a veřejnost. „Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina uložit pokutu,“ varuje mluvčí.

Račí mor je závažné infekční plísňové onemocnění, které napadá evropské raky a způsobuje jejich úhyny. Zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, které jsou na rozdíl od původních evropských raků vůči nákaze odolné.
Účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit, neexistuje. Plíseň roste rakům na těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se rozmnožuje. Plíseň je výhradně račím parazitem, jiné živočichy neohrožuje. Spory mohou přežívat ve vodě týdny až měsíce. K šíření přispívá například vypouštění raků do vodních toků z akvárií či vypouštění ryb, které mohly pobývat v kontaminované vodě. Spory se mohou šířit i na rybářském náčiní. K přenosu nemoci stačí i voda infikovaná zoosporami či mokré předměty, například sítě, holínky atd.
Zdroj: Státní veterinární správa