Šála v délce obchvatu, což je více než pět kilometrů, byla dokončená loni na podzim, obchvat se začal stavět letos na jaře a hotový má být příští rok v říjnu. Unikátní pletený výrobek, na němž se podílely asi tři desítky žen, bude při té příležitosti aspirovat na oficiální český rekord za dohledu Agentury Dobrý den Pelhřimov.

„S tím je spojené i položení šály, její následné přeměření a zapsání rekordu o nejdelší šálu lemující silniční obchvat. Na tuto akci je třeba se připravit, a proto bych opět pozvala pletařky, podporovatele či dodavatele materiálu na další setkání, tentokrát „sešívací”. Uskuteční se během března v kulturním zázemí sboru dobrovolných hasičů, kde je šála uskladněna. Hlavní náplní setkání bude sešívání šály, aby se získal menší počet jednotlivých kusů. Bude s nimi lepší manipulace při přepravě,“ uvedla za novoveselské pletařky Jitka Kalasová. I nadále jsou tak dámy vděčné za jakékoliv zbytky vlny, neboť se budou hodit právě při sešívání. Šířka jednotlivých částí strakaté šály je přibližně dvacet centimetrů, přičemž každá z žen tvořila podle dostupného materiálu a vlastní fantazie.

Investorem nové komunikace, která odvede tranzitní dopravu z centra Nového Veselí a vedlejší Budče, je Kraj Vysočina. Stavba vyjde na zhruba 350 milionů korun, přičemž kraj na ni získal příslib evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši téměř 270 milionů korun.

Žďárský betlém symbolizuje mimo jiné i jednotu, s níž se lidé do společného vyřezávání pustili.
Městský betlém z lipového dřeva byl středem zájmu návštěvníků