Skulptura má být umístěná v zahradě novoměstského evangelického kostela. Vyrobit a usadit by ji Novoměstští chtěli do letošního 6. července, kdy uplyne šest set let od upálení slavného českého kazatele. „Náklady na celou realizaci by se měly vejít do sedmi set padesáti tisíc korun," konstatoval novoměstský starosta Michal Šmarda. Socha má stát na kamenném podstavci po pravé straně příchodové cesty z Komenského náměstí ke kostelu.

Výběr z mnoha míst

Na výběru sochy a vhodného místa se shodla pracovní skupina složená z několika odborníků. Mezi nimi nechyběl například architekt Tomáš Novotný, sochař a restaurátor Martin Kovařík, zahradní architekt Zdenek Sendler nebo sochař Jiří Plieštik. Návrh odborníků bude předložen novoměstským zastupitelům a po schválení se na odlitku začne pracovat.

U příležitosti devadesátého výročí Štursova úmrtí vybírali Novoměstští mezi několika jeho díly. V úvahu připadaly ještě skulptury pojmenované Sulamit Rahu, Toileta či Eva. Odborníci postupně vyloučili i některá původně zamýšlená umístění, například ve Žďárské či Tyršově ulici a také v parku u katolického kostela.

„Mezi další potenciální místa patřily ještě budoucí parčík před vznikajícími městskými lázněmi a prostor mezi Vratislavovým náměstím a autobusovým nádražím u Horácké galerie. Jako nejvhodnější byl ale nakonec vybrán právě park u evangelického kostela," podotkla vedoucí Horáckého muzea Jitka Svojanovská.

Naposledy byla Štursova socha Raněný instalována v Novém Městě v roce 1960. Poslední soudobá socha pochází z roku 2005 od Jiřího Plieštika, jmenuje se Nehmatatelná postava. Je umístěna na Komenského náměstí.

V budoucnu by v Novém Městě na Moravě měly kromě Jana Husa přibýt i další sochy. „V pracovní skupině totiž mimo jiné zaznělo, že by se Nové Město nemělo soustředit pouze na minulost, ale mělo by dát prostor i novým tvářím a novým dílům," uvedl starosta Michal Šmarda s tím, že Jan Hus rozhodně není poslední socha, kterou město v blízké budoucnosti nainstaluje.

Do rozhodování se ovšem mají napříště zapojit i sami novoměstští obyvatelé. V plánu je umístit další skulpturu například k budoucímu bazénu. Zda se u něj objeví moderní dílo, či například starší Štursova Toileta, spolurozhodnou právě sami obyvatelé města.