Výstava nazvaná 700 let Řádu rytířů Kristových bude zahájena v sobotu 27. července v 15 hodin ve výstavním sále muzea.

Zájemci si mohou prohlédnout exponáty mapujících bohatou historii řádu spolu s přibližně desítkou trojrozměrných modelů řádových staveb zejména z období největšího rozkvětu řádu v období gotiky a renesance.

K vidění bude například i model kláštera a hradu Tomar, někdejší sídlo řádu, jež se nachází se v centrální části Portugalska. Klášter Kristova řádu je dnes zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

S Řádem rytířů Kristových je od roku 1999 spjat i zámek v nedaleké Stránecké Zhoři, který postupně získává zpět svoji renesanční podobu.