„Tato organizační změna se nijak nedotkne akceschopnosti policistů v daném teritoriu. Spočívá pouze v tom, že policejní stanice nebude mít svého vlastního vedoucího a řízení jejího chodu bude zajišťovat mateřské policejní oddělení. V tomto případě jde o obvodní oddělení ve Velkém Meziříčí," upřesnila Čírtková.

Výtržníci z dálnice

V Bíteši tak i po transformaci policejního oddělení na stanici zůstává sloužit týž počet policistů, noční služby v terénu budou zastávat společně se svými meziříčskými kolegy. „V Bíteši nedojde ke snížení počtu policistů v přímém výkonu služby a nezmění se ani jejich vybavení technikou, vozidly a sídlo. Policejní stanice Velká Bíteš bude nadále sloužit jako zázemí ke zpracování oznámení v daném teritoriu i k zajištění kontaktu s občany," dodala Čírtková.

Zástupci Velké Bíteše byli už v roce 2011, kdy se o transformaci policie začalo uvažovat, proti a ohradili se proti myšlence zrušení bítešského obvodního policejního oddělení peticí, zaslanou krajskému policejnímu ředitelství.

Obávali se především toho, že by v Bíteši zůstala jenom policejní služebna bez nočního provozu, což by nahrávalo možnému zvýšení kriminality ve městě, o kterou se už nyní „stará" těsná blízkost dálnice D1. Na značné části trestných činů, a to zejména na rušení veřejného pořádku v pětitisícovém městě, se podílejí právě skupinky lidí, které do Velké Bíteše za účelem povyražení sjíždějí z dálnice.

„Současný model fungování policejní stanice, který byl z ekonomických důvodů přijat, je pro nás přijatelný proto, že se počet policistů v terénu nesníží. Nemusí to ale být definitivní verze, jak jsme byli ze strany krajského policejního ředitelství ujištěni. Pokud by ve městě došlo k nárůstu kriminality, musela by se vzniklá situace vyhodnotit a adekvátním způsobem vyřešit," sdělil starosta Velké Bíteše Milan Vlček.