Umisťování ukrajinských dětí řeší vedení města s příspěvkovou organizací DÓZA již od března. „V reakci na příliv migrantů zřídilo středisko volného času adaptační skupinu,“ sdělila Zuzana Najtová z velkomeziříčské radnice. Skupina je založena od poloviny března.

Pro město, jakožto zřizovatele Dózy, to znamenalo následné uvolnění nemalé finanční částky. „Znamenalo to zajistit příslušný personál a zvládnout fungování skupiny organizačně i materiálně,“ vysvětlila Najtová.

Castingu do modelingové soutěže Elite Model Look se účastnili i mladí muži, dívky ale byly v jednoznačné převaze.
Na Vysočině hledali budoucí modelky, přišly také dívky z Ukrajiny. Podívejte se

Ve skupině se snaží převádět děti školního věku každé čtyři týdny do škol, kde mají místa. „Děti do mateřských škol se také snažíme převádět, když je místo,“ řekla Vidláková. Některé peníze z dotace bude skupina nejspíše muset vracet. „V červnu jsme totiž nenaplnily potřebné kapacity,“ dodala Vidláková.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vypsalo dotační titul, který umožnil čerpat finanční prostředky na činnost takovýchto adaptačních skupin. „Vedení města následně s ředitelkou Dózy projednalo organizační zajištění a pracovnice investorského oddělení Zuzana Villertová v krátkém čase administrativně zpracovala potřebnou agendu,“ dodala Najtová. (ras)