„K pátému dubnu letošního roku činily pohledávky z nájmů bytů přes 945 tisíc korun. Z toho přibližně 919 tisíc dluží bývalí nájemci a šestadvacet tisíc zase nájemci stávající," sdělil mluvčí města Jan Uher.

Město využívá k návratu peněz do své poklady různé metody. „Důležité, abychom vzniku pohledávek od počátku předcházeli. S novými nájemci se nájemní smlouvy uzavírají na dobu určitou jednoho roku a v bezproblémových případech se automaticky prodlužují vždy o jeden rok. To umožňuje městu snadnější způsob, jak se s neplatiči rozloučit," vysvětlila vedoucí odboru správy majetku a bytů Magdaléna Kašparová.

Úředníci kontrolují pohledávky každý měsíc. „Když zjistíme nedoplatek, kontaktujeme nájemce a zjišťujeme důvod. Může jít o nízký limit nastavený na bankovním účtu, ale také o výpadek příjmu z důvodu nemoci či ztráty zaměstnání. V takovém případě nájemce informujeme o možnosti čerpání sociálních dávek nebo ho zkontaktujeme s kolegyněmi z odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Když však někdo neplatí bez vážného důvodu a situace se ani po zaslání písemné upomínky nezlepší, nezbývá nic jiného než takového hříšníka vystěhovat. S již vzniklými dluhy se pak vypořádává kolegyně z finančního odboru, která využívá veškeré možné nástroje, aby zajistila jejich návrat do městského rozpočtu," dodala Kašparová.