Při bloudění městem ale mohou turisté narazit i na Tomáše Garrigua Masaryka, Jana Ámose Komenského nebo třeba Jana Nepomuckého. Jejich sochy vévodí důležitým bítešským místům.

Velká Bíteš

* žije zde zhruba 5 200 obyvatel
* starostou je Milan Vlček
* místní části: Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Janovice, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov a Pánov

Velká Bíteš byla založena v první polovině třináctého století na místě dřívější osady. Městečkem se stala až o století později a plnohodnotným městem se stala až v sedmdesátých letech čtrnáctého století. Plného městského práva pak dosáhla roku 1408, kdy měla přibližně 850 obyvatel.

Další rozvoj zažila po husitských válkách. Tehdy zde žila kolem dvanácti set obyvatel. Naopak za třicetileté války Bíteš téměř z poloviny zpustla. Její poválečná obnova pak trvala zhruba do poloviny osmnáctého století.

close Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. info Zdroj: Deník zoom_in Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. Měnil se ale i samotný název města. Velkou Bíteší je teprve od roku 1924. Do té doby totiž bývala Býteší a patřila dokonce i mezi vyjmenovaná slova.

Aktuálně tady funguje turistické informační centrum, kulturní dům, městské muzeum, knihovna, mateřská, základní i střední odborná škola, základní umělecká škola, městská policie, sokolovna, sportovní hala a poliklinika.