„Miroslav Mateja medaili získal za dlouholetou aktivní práci na úseku požární ochrany. Zasloužil se o celkovou modernizaci požární stanice, dlouhá léta je také aktivním členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,“ odůvodnila Matejovo ocenění Petra Musilová, mluvčí HZS kraje Vysočina.

Úsilí a iniciativa

Mluvčí Musilová dále dodala, že medaile Za zásluhy a bezpečnost se udělují hasičům, občanským zaměstnancům nebo fyzickým osobám za dlouhodobé příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu v oblasti požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení.

Miroslav Mateja je profesionálním hasičem již od 1. srpna 1978. Tehdy nastoupil k veřejnému požárnímu útvaru Žďár nad Sázavou. V roce 1979 se pak stal strojníkem ve velkobítešské stanici.

„V létě jsem pak vždy přecházel k požárnímu útvaru Žďár nad Sázavou, abych mohl reprezentovat v požárním sportu. Dělal jsem to tak 13 let. V roce 2000 jsem byl jmenován do funkce velitele družstva požární stanice Velká Bíteš a po odchodu bývalého velitele stanice jsem se jím stal já,“ popsal před časem pro Deník Miroslav Mateja.