Petr Nováček, řízení provozu distribuční společnosti EG.DZdroj: EONLidé si často neuvědomují, že při výsadbě stromů, resp. i při ořezu, musejí dodržovat zákonem stanovenou vzdálenost, ochranné pásmo.

Ilustrační foto
Radíme čtenářům: Výměnou jističe můžete ušetřit tisíce

To je u vedení vysokého napětí vymezeno vzdáleností sedmi metrů od krajních fázových vodičů – u vedení velmi vysokého napětí pak dvanáct metrů na obě strany od krajních fázových vodičů.

V případě, že se zeleň vyšší než tři metry nachází v ochranném pásmu nebo do něj zasahuje, upozorníme majitele, že dřevina ohrožuje spolehlivý provoz elektrického vedení.

Ořez stromů svěřte odborníkům

K ořezu je nutné přistupovat především s ohledem na maximální bezpečnost, příp. je dobré svěřit jej odborníkům.

Při této činnosti se nikdy nepřibližujte vodičům blíž, než je stanovená minimální bezpečná vzdálenost (nejméně dva metry), a to ani nářadím, ani větví, kterou držíte v ruce. Stromy neořezávejte po dešti.

Ilustrační foto
Radíme čtenářům: Finanční rezervu si vytvářejte i v dobách koronaviru

Za nedodržení předepsané vzdálenosti hrozí majiteli pokuta. Uvědomujeme si přitom, že není vždy v jeho silách, aby stromy bezpečně ořezal sám, proto nabízíme pomoc.

Potřebujete-li poradit nebo se dohodnout na vypnutí distribučního zařízení, kontaktujte nás na tel. čísle 800 225 577 nebo na internetové adrese info@egd.cz. Jen pro úplnost, dříve jsme byli E.ON Distribuce.