„V nejbližší době nás čeká oprava komunikace od Roženeckých Pasek přes osadu Štarkov až po míchovský kopec. Dále chceme vyměnit okna a dveře v kulturním domě v Odranci a část oken v lihovaru v Jimramovských Pavlovicích, kde budujeme i infrastrukturu k nové výstavbě," nastínil některé z plánovaných akcí starosta Věcova Zdeněk Vraspír.

Vodovod i nová komunikae a kanalizace na splaškovou a dešťovou vodu čeká také Věcov, konkrétně lokalitu u hřiště, kde mají „vyrůst" i čtyři nové domky.

Jimramovské Pavlovice, které jsou jednou z pěti místních částí Věcova, zažijí letos o něco rušnější letní sezonu. „Chceme tam vybudovat vodovod, plynovod a komunikaci a také odvodnění komunikací," vysvětlil Zdeněk Vraspír.

Kromě již zmíněných stavebních akcí by mělo v Jimramovských Pavlovicích dojít také k dalším opravám na budově bývalého lihovaru, který nyní patří obci.
„Budovu jsme v roce 2009 dostali zdarma od státu, byla ve velmi špatném stavu. Museli jsme si k tomu přikoupit ještě pozemek, to nás stálo 300 tisíc korun. Postupně nemovitost opravujeme," vyjádřil se Zdeněk Vraspír.

Lihovar vznikl z někdejší palírny, která byla v Jimramovských Pavlovicích postavena na místě shořelého vrchnostenského dvora v roce 1840. Po zrušení roboty byl lihovar pronajímán, později se stal majetkem státu, od něhož nemovitost dostala do své péče obec. Předání budovy bylo ale podmíněno jejím společenským využitím.

„Deset let ji musíme takto udržet. Nemůžeme tam třeba zatím udělat byty, i když by nás to lákalo. Do budoucna s tím ale počítáme," prohlásil věcovský starosta.

Zatím slouží bývalý lihovar pouze jako kulturní středisko. Některé z akcí se v něm už takřka zabydlely. „Pravidelně tam například pořádáme košt vína, letos přišlo dvě stě třicet platících návštěvníků. Byl to už patnáctý ročník. Tuto akci ani nikde nepropagujeme, lidé přijdou sami, už to znají," uvedl Zdeněk Vraspír.

Kromě stavebních akcí se ve Věcově a jeho místních částech letos zaměřili i na odpadové hospodářství. Vybudovány byly přístřešky na kontejnery na komunální odpad a pořízeno bylo i vlastní svozové vozidlo na bioodpad a speciální, výrazně oranžové kontejnery. „ Svážíme bioodpad na soukromou kompostárnu do Jimramovských Pavlovic. A přemýšlíme i na vybudování sběrného dvora, máme nějaká sběrná místa, ta ale nejsou hlídaná a občas se stane, že se například železo ztratí," posteskl si věcovský starosta.