„To je pěkné, že stromy vydělávají. A že peníze půjdou zase na stromy,“ usmál se myšlence výdělečně činných dřevin Jaroslav Soukup ze Ždáru nad Sázavou.

Sběr reprodukčního materiálu má význam pro semenářské podniky a lesní školky. „Ve Žďáře proběhl sběr šišek z pětačtyřiceti douglasek tisolistých, které se nacházejí na území města. Žďár z toho má sedmatřicet tisíc korun bez DPH,“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Krajským hasičům slouží tuto chvíli dvanáct termogenerátorů. Naposledy darovala hasičům přístroj firma Hettich.
FOTO: Malé dělo pomůže žďárským hasičům s likvidací koronaviru

Šišky musely být sbírány pouze ze stromů schválených Úřadem pro hospodářské určení lesů. „Tento úřad určuje, ze kterých stromů a porostů sbírat. Jde o sběr semen pro komerční využití. Sběrači ve Žďáře nasbírali přes čtyři tuny šišek. Jednalo se výhradně o šišky z douglasky,“ upřesnil Adam Joura, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic žďárského úřadu.

Město už si pro sběr stanovilo jasná pravidla. „Sběr musí probíhat na základě nejnovějších technologických postupů. Tak aby nevznikaly na stromech žádné škody. Požadujeme také, aby sběrač spolupracoval se správcem zeleně,“ nastínil některé z předpisů pro sběr šišek a dalších plodů stromů Martin Mrkos.

Krajským hasičům slouží tuto chvíli dvanáct termogenerátorů. Naposledy darovala hasičům přístroj firma Hettich.
FOTO: Malé dělo pomůže žďárským hasičům s likvidací koronaviru

Žďár nad Sázavou se již dříve vydal cestou modrozelené infrastruktury. Teď založil i fond městské zeleně. „Jeho účelem je shromažďovat prostředky pro rozvoj, investice, údržbu a následnou péči o městskou zeleň,“ popsal žďárský starosta.

Sběr šišek je jedním ze zdrojů, které budou zmíněný fond plnit. Dalšími zdroji budou například příjmy z nájmů za užívání městských pozemků a záborů prostranství, účelové dotace, dary nebo úroky z peněžních prostředků na bankovním účtu. Za tyto peníze se uskuteční nové výsadby. „Lokalit, kde chceme vysazovat, je celá řada. Nové stromy si zaslouží Farská humna, i když nějaká výsadba tam už proběhla. Chystáme se obnovit i některé původní polní cesty. Podél nich budou také vysázeny stromy,“ nastínil Mrkos.