České orchideje nejsou tak nápadné a nehonosí se obrovskými exotickými květy. I ony ale mají svůj půvab a nevšední krásu. „Rostou převážně na rašelinných podmáčených loukách. Ve Žďárských vrších existuje poměrně hodně lokalit, kde se orchideje vyskytují. Většinou na maloplošných zvláště chráněných územích,“ řekla botanička ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Kamila Juřičková.

Prstnatec májový je první vlaštovkou. Jeho druhové jméno jasně napovídá, kdy se u této rostliny objevují první květy. Záhy po něm začnou rozkvétat i další české orchideje. „Patří mezi ně například pětiprstka žežulník nebo prstnatec Fuchsův,“ uvedla Juřičková.

V okrese Žďár nad Sázavou lze najít i další druhy orchidejí. „Je to třeba vstavač kukačka, ten roste nejčastěji na nehnojených loukách, křovinatých stráních a pastvinách. Vyskytuje se ve více barevných formách. V současné době je ale již odkvetlý. Zato vstavač vojenský teď kvete. Ten má zase rád teplé osluněné louky a křovinaté stráně. Jeho květy připomínají svým tvarem postavu rozkročeného vojáka s přilbou. Právě proto je nazýván vojenský. A kvete i vstavač osmahlý. Vršek této rostliny je tmavě červeně zbarvený, jako když „osmahlý“. Roste jen velice vzácně,“ popsal další druhy orchidejí Vytlačil.

„Tyto orchideje se ale nevyskytují ve Žďárských vrších. Spíše ve Svratecké hornatině. Pěkná lokalita je na Švařci,“ podotkla botanička.

„Ve Žďárských vrších ale roste také bradáček vejčitý. Například v přírodní památce Sklenské louky nebo na lokalitě Olšina u Skleného. A na Suchých kopcích u Vojnova Městce zase kvete vemeník dvoulistý. Suché kopce jsou zajímavé i tím, že je tam velká populace již zmíněného prstnatce Fuchsova. Asi nejbohatší na území Žďárských vrchů,“ dodala.