„Má láska k mým zahradám mě vede k tomu, podělit se o ně zejména s těmi, kteří vědí, jak kruté a nepředvídatelné dokáže být počasí na Vysočině," řekla Tamara Kinsky. „Miluji malé zázraky v podobě přežití plaménku přes krutou zimu nebo když kalina japonská po patnácti letech od výsadby konečně vykvete," dodala Kinsky.

Do zámeckých zahrad lze jít od 12 hodin v sobotu 13. června, do 18 hodin v neděli 14. června. Součástí prohlídky bude i výstava zahrad francouzských zámků a kláštera. „Lidé si budou moci prohlédnout jejich fotografie na panelech v areálu," řekla Hana Chytrá z úseku propagace žďárského zámku.

Vstup do expozic v zámku bude o víkendu zdarma, jsou připravené komentované prohlídky zámeckého areálu a baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše. „Návštěvníci u nás najdou dobré jídlo, představí se hudební soubory. Novinkou je přednáška zahradního ateliéru. Děti a mládež pak jistě ocení i výstavu hasičské techniky před zbrojnicí a soutěže," dodala Hana Chytrá.

Možnosti projít se zámeckým parkem, rajským dvorem kláštera, sadem či květinovými zahradami každý rok využijí tisíce lidí, vítají je zpravidla členové rodiny Kinských, majitelů zámku. „Byla jsem už dvakrát, letos jdu zas. Líbí se mi, že si ty krásné zahrady člověk občas může projít. Těším se na příjemně strávený den," usmála se Ivana Musilová ze Žďáru.

Zahrady patří ke žďárskému zámku a bývalému cisterciáckému klášteru, v jehož areálu zámek stojí, od nepaměti. V první půli 18. století, kdy vzkvétal, zřídili u kláštera i reprezentativní francouzskou zahradu s fontánou, arkádami a lipovými alejemi. Koncem století byl klášter zničen požárem a pak zrušen. Panství vlastnili dědici knížete Dietrichsteina, pak Clam-Gallasové a Eleonora Kinská. Rodině Kinských bylo žďárské panství vráceno v restituci začátkem 90. let.

Rozsáhlý areál dnes zahrnuje konventní i hospodářské budovy, kostel, nejstarší základní školu na Žďársku i základnu hasičů. Zámek spojuje historii a současné umění. Vedle výstav a koncertů pro veřejnost nabízí umělcům rezidenční tvůrčí pobyty, jež vrcholí mezinárodním festivalem současného pohybového umění KoresponDance.