„Hlavní myšlenkou je kromě propojení starší a mladší generace také zatraktivnění a obohacení programu pro návštěvníky zámku a školní výlety. Zároveň umožní tento projekt seniorům začlenit se do aktivního života a mladším poznat řemeslo,“ vysvětlila tamní marketingová manažerka Martina Sedláková.

Projekt nazvaný Chytrá ruka má navíc pomoci mladé generaci najít zajímavou volnočasovou aktivitu. Aby bylo možné jej zrealizovat, musí se do projektu hlavně zapojit aktivní důchodci.

„Hledáme seniory, kteří mají zájem věnovat se svému řemeslu v atraktivních prostorách zámku, a předávat své zkušenosti mladší generaci. Připravují se prostory a zázemí pro truhlářství, řezbářství, kovářství a hrnčířství. Více informací poskytne Jan Ptáček na e-mailové adrese j.ptacek@kinsky-zdar.cz nebo na telefonním čísle 731 444 615,“ informovala Sedláková.