Elektřinu bude odebírat strojírenský podnik Žďas, teplo pak poslouží k centrálnímu vytápění města. Vybudování stanice, jež bude umístěna v průmyslové části města poblíž Jihlavské ulice, vyjde na zhruba sto milionů korun.

„Podařilo se nám ale získat dotace z fondu životního prostředí. Ty pokryjí skoro polovinu nákladů, zbytek zaplatíme z vlastních zdrojů,“ sdělil Miloslav Odvárka, majitel firmy ODAS.

V současné době je vyřizováno stavební povolení, jež by mělo být do konce dubna hotové. Poté se začne s výstavbou stanice, která potrvá zhruba půl roku. „Tento návrh úspěšně prošel radou i zastupitelstvem. Takže stavbě, která tu vznikne v souladu s územním plánem, nestojí nic v cestě,“ podotkl žďárský starosta Jaromír Brychta.

V bioplynové stanici by měly končit veškeré organické součásti komunálního odpadu, tedy posekaná tráva, zbytky jídla a podobně.

Tento bioodpad budou lidé ukládat do speciálních kontejnerů, které budou v okresním městě i dalších obcích časem rozmístěny. „Jedná se o nádoby, jež jsou k tomuto účelu určeny. Mají tedy hermetický uzávěr, aby odpad v létě nezapáchal. Budeme je vyvážet jednou týdně speciálními vozy s mycí technikou

Po vyprázdnění totiž budou kontejnery ještě vymyty,“ popsal Odvárka. Tyto nádoby už mají k dispozici například obyvatelé Svratky nebo Ždírce nad Doubravou.

Pro zimní období, kdy biologického odpadu nebude zřejmě dostatečné množství, má firma ODAS uzavřenou dohodu se třemi zemědělskými družstvy, která budou do zařízení dodávat například senáž.

-----------------

Bioplynová stanice

Biostanice je ucelený stavebně technologický objekt na výrobu bioplynu a na další zpracování bioplynu v bioreaktoru k energetickým účelům.

Lze v ní zpracovávat veškerý odpad, který je organického původu, takzvaný bioodpad. To znamená například posekanou trávu, siláž, senáž, znehodnocené zemědělské produkty, nejrůznější rostlinné odpadky z kuchyně či zbytky jídla.

Při následné kontrolované mikrobiální přeměně organických látek bez přístupu vzduchu vzniká mimo jiné bioplyn. Ten se používá k výrobě tepla a elektřiny.