V seznamu nebudou uvedeny státem chráněné památky, ale unikátní nemovitosti, které zatím žádnou ochranu nemají.„Domníváme se, že ve Žďáře máme z hlediska architektury velmi cenné stavby, které si rozhodně zaslouží být v seznamu uvedeny. Pro jejich majitele by vznikla povinnost při případném zásahu do podoby objektu nechat projekt zpracovat autorizovaným architektem,“ vysvětlil žďárský místostarosta Ladislav Bárta.

Seznam vytipovaných objektů, které byly vybírány na základě doporučení pracovníků žďárského Regionálního muzea nebo Národního památkového ústavu, obsahuje aktuálně něco přes dvě desítky budov. Dalších dvacet se do rukou vedení Žďáru dostalo až poté, co byl prvotní soupis vytvořen. A je možné, že tipy na architektonické skvosty ještě přibudou.

Pracovní verze

„Musím ale zdůraznit, že se prozatím jedná jenom o pracovní verzi, která je součástí nového návrhu zadání územního plánu města. Seznamem se bude v úterý ještě zabývat naše komise rozvoje a ve čtvrtek 25. srpna samozřejmě také městští zastupitelé,“ vyjádřil se Ladislav Bárta.

Mezi vybranými nemovitostmi jsou podle Bárty historické objekty, jako je například bývalý měšťanský dům číslo popisné 61 na náměstí Republiky nebo skupina někdejších měšťanských domů stojících na Havlíčkově náměstí.

„Bojím se, že pokud se na seznam dostane i náš dům, tak nám to přinese jen starosti a získání stavebního povolení na jakékoliv drobné úpravy objektu bude složitější,“ nechal se slyšet Deníkem oslovený majitel historického domu v centru města. S ohledem na očekáváné brzké projednávání v zastupitelstvu si nepřál uvést své jméno.

V seznamu by však měly být uvedeny také objekty novější. Navržena do něj byla kupříkladu budova Komerční banky, která byla v roce 1977 dokončena podle návrhu architekta Ivan Rullera, nebo rodinný dům nedávno zesnulého mezinárodně uznávaného skláře Františka Víznera.

Tato unikátní stavba stojí ve svahu pod poutním kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Rodinný dům byl budován v letech 1976 až 1979, a to podle návrhu architektů Jaroslava a Olgy Drápalových.

I budova CHKO

Do návrhu seznamu žďárských unikátních staveb se podle Bárty dostalo i několik domů ze sídliště Stalingrad. Každá z nominovaných budov je dle vedení města symbolem určitého období vývoje okresního města a měla by být proto její podoba zachována.

Město Žďár nad Sázavou dosud opatření chránící významné stavby města, které nejsou pámátkou, nemělo. Nyní se ale radnici otevírají nové možnosti díky změně legislativy územního plánování.

„Lidé se nemusí obávat, že by se zařazením jejich stavby do seznamu objevil objekt následně i mezi chráněnými památkami. Ani schvalování úprav nebude tak složité, jako stávající jednání s památkáři,“ tvrdí místostarosta Žďáru Ladislav Bárta.

„Myslím si, že je to správný krok. Naše centrum oproti jiným městům moc historických budov s pěknou architekturou nemá, je to tu samý obchodní dům nebo hospoda. Ten zbytek, co tady zůstal, by měl být chráněn, aby tam nevznikla další rádoby moderní krabice,“ nechala se slyšet Miroslava Hladíková ze Žďáru nad Sázavou.„V pracovní verzi seznamu je také budova, ve které sídlí Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,“ dodal Bárta.