Otázky: Je o katolické církvi mezi lidmi dostatečné povědomí? Má ještě veřejnosti co nabídnout? Je případná forma tohoto oslovení dostatečně srozumitelná?

Diskusní pořad, který začne v devatenáct hodin, bude moderovat místopředseda poslanecké sněmovny Jan Kasal.

Ještě před besedou, kterou pořádá Evropská akademie pro demokracii, se kardinál Vlk setká se žďárskými duchovními. „Bude to spíš taková neformální večeře v přátelském duchu a pouze v úzkém kruhu,“ poznamenal farář Římskokatolické farnosti Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou Vladimír Vojtěch Záleský.

Na přednášku a následující besedu s primasem českým se chystají zejména věřící ze žďárského okresu. Ti však nemají o významu katolické církve v současné společnosti pochybnosti. A tedy neřeší, jak moc dnešní veřejnost s jiným způsobem života oslovuje či neoslovuje.

„Na besedu se moc těším, byl to určitě moc dobrý nápad kardinála do Žďáru pozvat. Naposledy jsem ho viděla, když byl ve městě před sedmi lety na setkání mladých křesťanů. Besedu lidé určitě ocení. Škoda jenom, že moc nevěřících na ni určitě nepřijde. A právě ti by měli s kardinálem diskutovat o svých rozdílných pohledech na víru. Určitě by to obě dvě strany obohatilo,“ poznamenala Františka Kostelková ze Žďáru nad Sázavou.

„Kardinál ve Žďáře? Ne, nevím o tom nic. Já ale do kostela nechodím a vlastně ani nevím, jak se kardinál jmenuje,“ prohlásil ve žďárských ulicích sedmadvacetiletý Jan Rybář z Chotěboře.

Katolická církev je v České republice dominantní církevní organizací a zájem o ni mají nejenom lidé středního a staršího věku. V řadě farností se hojně věnují také práci s mládeží.

„Katolická církev věřícím má co nabídnout. U nevěřících je to ale problematické, protože celý náboženský systém má smysl jenom pro toho, kdo mu věří, tedy věří v Boha. Katolický pohled na svět je však časem prověřená jistota přístupu k mnoha situacím vyvolávajícím dilema,“ uvedl jihlavský sociolog Daniel Hanzl.