Náklady jsou vyčísleny na 25,9 milionu korun, uznatelné náklady na 19,7 milionu a dotace může činit až 17,7 milionu korun. Prvním z projektů je cyklostezka spojující Pilskou nádrž se Stržanovem, kde již město získalo příslib finanční podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Druhý je úsek stezky pro cyklisty s mostkem přes Sázavu u mostu v ulici Sázavská, třetím projektem pak cyklostezka, jež spojí ulici 1. máje s ulicí Žižkova. To znamená vybudování úseku od Modrého hřiště a dál pod pod mostem, okolo Jermářova jezu s pokračováním podél břehu Sázavy k napojení na ulici Žižkova a přes lávku.

Čtvrtým projektem usilujícím o dotaci je lávka přes řeku ve Farských humnech od nové stezky po napojení na cyklostezku v parku. Poslední součástí projektu pro zvýšení bezpečnosti cyklistů jsou zamýšlené piktogramové koridory k propojení stávající cyklostezky od ulice 1. máje ulicemi Husova a Nádražní až po nádraží.