Přispět k mediálnímu vytvoření příznivého obrazu učňovského školství v očích veřejnosti a zdůraznění potřebnosti a výhod manuální práce v naší společnosti. To vše si klade za cíl projekt nazvaný Učeň roku, do kterého bylo letos celorepublikově vybráno sedmnáct žáků středních soukromých škol dosahujících výborného prospěchu, a to jak v teoretických předmětech, tak v odborném výcviku.

„Studenta navrhuje pro Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska ředitel školy na základě prospěchu a hodnocení jejich úspěchů – soutěže, aktivita, přístup k pracovním činnostem v daném oboru,“ vysvětlil ředitel Střední školy obchodní a služeb ve Žďáře nad Sázavou Zdeněk Musil.

Ke slavnostnímu předávání diplomů a medailí do prostorů Frýdlantského salonku Valdštejnského paláce v Praze byli pozváni i dvě dívky a jeden chlapec ze žďárské „obchodky“. Hrdi na své učení tak mohou být studentky třetího ročníku oboru Aranžér Eva Bencová, Kosmetička Kristýna Plíšková a „druhák“ Michal Švanda, který školní docházku uzavře příští rok výučním listem v řemesle Kuchař-číšník pro pohostinství.

„Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit tak hezkého okamžiku, jakým bylo předávání cen. Byl to pro mne nezapomenutelný zážitek,“ uvedla jedna z oceněných Eva Bencová.

----------

Ocenění

Studenti Střední školy obchodní a služeb ve Žďáře nad Sázavou, kteří získali titul Učeň roku 2009:

Eva Bencová, aranžérka

Kristýna Plíšková, kosmetička

Michal Švanda, kuchař–číšník

Zlata Ptáčková