Při ústupu německých jednotek bylo detonacemi a požáry zcela zničeno třicet tři žďárských budov a celých devadesát procent domů bylo různě závažně poškozeno. „Při náletech ruských letadel na kolony zřejmě zahynulo několik desítek příslušníků německé armády. Přesného čísla se už nikdy nedopočítáme. Mrtvé a raněné odvážely ustupující jednotky sebou," sdělil Miloslav Lopaur ze žďárského muzea.

Sovětští vojáci vstoupili do Žďáru v ranních hodinách ve čtvrtek 10. května. První průzkumný jezdecký oddíl se objevil na okraji města kolem šesté hodiny ranní, avšak záhy odjel směrem k vesnici Hamry. Posléze městem projela skupina sovětských tanků, které se rovněž nezdržely a valily se dál k Ždírci nad Doubravou. „Na náměstí zastavily až nákladní automobily s pěchotou, které přijely krátce po půl deváté po silnici od Ostrova nad Oslavou a vzápětí byly obklopeny jásajícími lidmi. Vleklá válka, jejíž hrůzy si dnes jen s obtížemi dokážeme představit, skončila," uvedl historik Pavel Benedikt Elbl.

Hned tři výstavy připomínající válečná léta a osvobozování města byly v sobotu zahájeny ve Žďáře nad Sázavou. K sedmdesátému výročí konce 2. světové války je připravilo žďárské muzeum. Dvě jsou umístěny v jeho hlavní budově v ulici Tvrz. „Na první s názvem Čechoslováci na frontách 2. světové války jsou k vidění modely letadel, tanků, obrněných vozidel, makety výstroje a repliky uniforem," uvedl Miloslav Lopaur.

Druhá expozice v Regionálním muzeu nese název Žďár v květnových dnech roku 1945. „V ní je hlavní důraz kladen na události, které se odehrály ve městě 9. května a 10. května 1945. Tedy na ústup německé armády spojený s ničením města a smrtí mnoha obyvatel," přiblížil Lopaur.

Třetí výstava je situována ve vestibulu městského divadla. Tam si návštěvníci prohlížení fotografie ze života města v době protektorátu. „My si to neumíme představit, ale tehdy lidé žili v neustálém strachu z udavačů. Báli se mluvit. U každého rozhlasového přijímače tehdy bylo napsáno, že se zapovídá trestem káznice nebo smrti poslouchat nepovolené stanice," řekl Lopaur.

Prohlédnout si střípky z válečné historie Žďáru nad Sázavou budou moci lidé do 27. června. „Nezapomínejme na hrůzy válečných útrap a nikdy už je znovu nedovolme. Tragédie 2. světové války je pro nás obrovským poučením," nechal se v sobotu při začátku žďárských oslav osvobození slyšet starosta Zdeněk Navrátil. Na náměstí Republiky v sobotu krátce po poledni zaparkovali historická vozidla členové bystřického Veterán Tatra klubu. Současnost prezentovali vojáci Armády ČR, kteří zájemce seznamovali s výzbrojí.