Interiérovou úpravu infocentra za asi 460 tisíc korun město hodlá zvládnout v průběhu března a dubna. Celkové náklady na nové turistické infocentrum vyjdou pro letošní rok na 830 tisíc korun.

„Náklady na celoroční provoz, tedy dvanáct měsíců, by měly činit 1,24 milionu korun. Počítáme v nich se mzdami dvou stálých zaměstnanců plus dohody o provedení práce brigádnických pracovníků v sezoně a roční provozní náklady,“ informoval žďárský místostarosta Josef Klement.

Oproti stávajícímu stavu by mělo dojít k některým změnám v provozní době. „Projeví se zejména zrušením hodinové polední přestávky v pracovní dny. Stávající provozní doba o víkendech zůstane zachována jak v sezoně, tak i mimo ni. Sezona nyní končí 20. září. My ji protáhneme až do konce tohoto měsíce. Na počátku každého roku budou vyhodnoceny svátky a jejich předpokládaný dopad na prodloužené víkendy. Podle toho bude naplánována i provozní doba v těchto dnech,“ popsal místostarosta.

„Ve spolupráci s lokální firmou plánujeme vybavit originální dětský koutek. Nemalou změnou bude i nabídka regionálních produktů pro turisty i obyvatele Žďáru,“ dodal Josef Klement.

Kancelář Santini tour včetně vlastního informačního centra bude od března sídlit jenom o kousek dál, než je tomu dosud. „Pokračovat budu na Veselské ulici a s městem budeme spolupracovat. Průběžná jednání probíhají,“ vyjádřil se Bohuslav Nahodil z CK Santini tour.

Další spolupráci potvrzují i zástupci žďárské radnice. „Ke změně provozovatele přistoupila rada města z důvodu potřeby provozovat vlastní turistické informační centrum na úrovni současných trendů v této oblasti, které bude poskytovat stejné služby jako centra ve srovnatelných městech. Práce pana Nahodila v oblasti cestovního ruchu si zastupitelstvo města velmi váží,“ doplnil Josef Klement s tím, že infocentrum provozované městem bude taktéž spolupracovat dalšími turistickými kontaktními místy.